bevab, brunn, ekovärme, brunnsborrning, brunnsborrare, bergvärme, vatten, värme, VVS, brunnsborrning i skärgården, kempe, skånsjö. Brunn & Ekovärme AB. Brunnsborrning i Sthlms skärgård. Vi kan erbjuda snabb o seriös borrning, med moderna och smidiga maskiner till konkurrenskraftiga priser. Tveka inte att kontakta oss för information.

Välkommen till BEVAB, ett företag som specialiserat sig på borrning i skärgården.

Företaget är baserat i Stockholms skärgård på Aspö/Runmarö och ägs och drivs av Jonas Kempe och Sten Skånsjö, båda bofasta i skärgården.

Med våra egna specialbyggda grundgående färjor och smidiga utrustning utför vi arbeten på öar.
Med erfarenhet av skärgården klarar vi åtaganden utan onödiga risker och inom tidsramarna till fördelaktiga priser.

Våra kunder är till största delen privatkunder som vi utför vatten- och energiborrning åt.
Givetvis gör vi även specialborrningar åt entreprenadföretag, byggföretag och bryggbyggare m.fl.

Vattenborrning (Brunn)

Vi levererar brunnen alternativt ett komplett "pumppaket" installerat och klart genom husvägg vilket innebär att vi ansvarar för hela anläggningen. Bra för kunden ur garantisynpunkt.
Kostnaden för en vattenbrunn är beroende på en mängd olika saker, bl.a hur djupt det är till berg, hur djupt det är till vatten, om det krävs tryckning för att öppna upp sprickor samt hur tomten och terrängförhållandena ser ut.

Vi kan även renovera gamla brunnar.

Vi utför vattenanalyser och kan hjälpa till med eventuell reningsfilteranläggning.

Kontakta oss för vidare information.

Klickbar bild

Klickbar bild
Energiborrning

Vi utför bergvärmeborrning och kan hjälpa till med beräkning och dimensionering av anläggningar.
Specialborrningar / Kajer / Bryggor / Grävning

Med vår moderna utrustning gör vi även specialarbeten.

 --> Borrning av plintar till husbygge där man har långt ner till berg och vill undvika tidsödande och dyrbar schaktning.

 --> Vi utför borrning av foderrör för gjutning vid kajanläggningar och bryggbyggen. Borrning kan även utföras i sjön, från våra färjor.

 --> Vi gräver med minigrävare vid behov, tex för dränering, infiltration och slangdraging mm

Klickbar bild

Klickbar bild
Fastlandsborrning

För att transportera de tunga maskinerna använder vi en lastbil utrustad med lyft som medger smidig etablering över t.ex murar och häckar vilket minimerar skador på gräsmattor mm.
Utrustning / Borrigg

Borriggen har gummilarvband vilket minskar slitage och skador på marken. Maskinen är ca 4 meter lång och 1,8 meter bred vilket gör att den tar sig fram nästan överallt. Den är dessutom utrustad med winch för svår terräng.


Klickbara bilder
Grundgående Färjor


Klickbara bilder

"Containa"

Grundgående arbetsfartyg med styrhytt och eget framdrivningsmaskineri.
Byggd i aluminium. Försedd med kran och stort arbets/lastdäck.Klickbara bilder

Pråmen "Korven"

Dimensioner: 6 x 11 meter och 30 centimeter djupgående.
Byggd i aluminium. Försedd med kran.
Bogseras eller puffas med något av våra egna fartyg till de flesta bryggor tack vare det ringa djupgåendet (0,3 m).

Rättigheterna till text och bild innehas av BEVAB AB.

Webdesign: Fjärdhäll Ötekniken, Nämdö

Webmaster: Per Fjärdhäll